Vacumplattlyft för kran, Probst SM

Art.nr 753431

Behov: Batteri
Kapacitet: <= 400 kg

Läs mer och boka på http://www.maskinhjalp.se